Activiteiten ouderraad

Ten goede van onze kinderen

De ouderraad van de basisschool zet elk jaar trots de schouders onder de activiteiten die hierboven worden opgesomd. De opbrengsten ervan gaan onder andere naar naar de verfraaiing van de speelplaats, de komst van Sinterklaas (wij gaan samen met hem winkelen), het busvervoer naar en van de bosklassen en de driedaagse in Sint-Joris Weert, het kleuterkamp, het fietsevent en lezingen door échte auteurs van jeugdboeken tijdens de boekenmaand. Zo komen al onze en jullie inspanningen de kinderen rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede ...
 
 

Doelstellingen van de ouderraad

De basisdoelstellingen van de ouderraad zijn het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school, het ondersteunen van door de school georganiseerde activiteiten en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen.
 
Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met de inrichtende macht of schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school.
De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.
Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende vier kerntaken zal opnemen:
  • Ouders informeren over de activiteiten en standpunten van de ouderraad.
  • Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.
  • De lokale school ondersteunen door o.a. financiële steun en logistieke hulp, dit in overleg met het schoolteam.
  • Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid bewerkstelligen door adviezen te formuleren naar de directie en het schoolbestuur tijdens vergaderingen van de ouderraad en de schoolraad.

 

Flyer Ouderraad Bekaf.pdf