Wie is wie

Directie - coordinatie

 • Directeur ad interim: An Debosscher
 • Beleidsondersteuner: Helga Verboven
 • Zorgcoördinator lagere school: Karen Plu
 • Zorgleerkracht kleuters: Debby Van der Elst

Leerkrachten

 • KVA: Sofie Moons
 • KVB: Annelies Lemmens
 • K1A: Kathleen Corten
 • K1B: Els Peeters
 • K2A: Nancy Van Duvel
 • K2B: Kristien Meulemans
 • K2C: Sara Pauwels
 • K3A: Ruben Willems
 • K3B: An Schouterden
 • 1A: Joris Jambé
 • 1B: Annelies Deca
 • 1C: Lieven Meuris
 • 2A: Ilse Van den Eynde & Sara Van de Broeck
 • 2B: Gerald Ons
 • 2C: Jan Zaman
 • 3A: Hilde Vrancken
 • 3B: Griet Van der Auwera
 • 3C: Karen Putseys & Sara Van de Broeck
 • 4A: Sophie Tulkens & Kim Tuerlinckx
 • 4B: Kris Steurs
 • 4C: Helga Verboven & Karen Plu
 • 5A: Kelly Naulaerts
 • 5B: Gert Vranken
 • 5C: Isabel Buedts & Sara Van de Broeck
 • 6A: Johan Braes
 • 6B: Karolien Deploige
 • 6C: Gert Daems

Godsdienst

 • leerkracht godsdienst 1ste + 2de + 3de leerjaar: Kim Tuerlinckx
 • leerkracht godsdienst 4de + 5de + 6de leerjaar: Katia Van Cleynenbreugel

Zorg

 • Zorgleerkracht 1ste graad: Ria Van de Velde
 • Zorgleerkracht 2de graad: Ann Toelen
 • Zorgleerkracht 3de graad: Jo Tubbax & Sara Van de Broeck

L.O.

 • Leermeester bewegingsopvoeding lagere school: Gert Elsen
 • Leermeester bewegingsopvoeding kleuterschool + 1ste leerjaar: Lief Gijsens

Ondersteuning

 • Kinderverzorgster: Peggy Janssens
 • Secretariaatmedewerkers: Ellen Everaerts & Evelien Verbruggen