Leerlingenraad

Samen school maken

We vinden het vanzelfsprekend dat we de kinderen waarvoor we school maken ook een stem geven in hoe die school er uit moet zien. Daarom startten we enkele jaren geleden met de leerlingenraad.

We vergaderen 3 keer per jaar. Elke klas van het 3de tot en met het 6de leerjaar stuurt dan een vertegenwoordiger. De agendapunten worden vooraf ik de klas bepaald door de kinderen. Tijdens de vergadering nemen we die punten dan door en de vertegenwoordigers gaan daarna in hun klas vertellen wat er uit de bus is gekomen. De leerlingenraad wordt bijgewoond door 2 leerkrachten en de directie.