School in beweging

Een warm en veilig nest

Bekaf wil voor z'n leerlingen een warrm en veilig nest zijn, een warme thuishaven. Want om écht tot leren te komen, moet je je goed in je vel voelen! Het hoofdstreven van het hele Bekafteam is dus er voor te zorgen dat elke leerling elke dag met goesting naar school komt. En als dat snor zit, kunnen we samen aan de slag!

Want we willen elke kind een leer- en leefplaats bieden waar je kan en mag ontdekken, ervaren en beleven, waar je mag experimenteren, waar missen mag en nieuwe kansen zich blijven aandienen. Een leer- en leefplaats waar hoofd, hart en handen worden aangesproken. Een leer- en leefplaats waar je relaties met anderen stap voor stap kan en mag uitbouwen. Een leer- en leefplaats waar er steeds iemand klaar staat om je het steuntje te geven dat je nodig hebt om verder te groeien en ontwikkelen.

Blik op de wereld

Met Bekaf als uitvalsbasis richten we natuurlijk ook onze blik op de wereld. Naast de zeer diverse thema's die in de klas aan bod komen, halen we de wereld binnen op school via allerlei media, nodigen externen uit voor lezingen, voorstellingen, workshops, maar we organiseren ook projecten rond welzijn, solidariteit en cultuur in de ruimste zin van het woord. En natuurlijk trekken we er ook écht op uit! Vanaf de instapklas zijn er elk schooljaar schooluitstappen die een stukje van onze boeiende omgeving blootleggen, van een dagreis tot een weekje bosklassen in Voeren.*

Want al die opgedane ervaringen prikkelen ons om verder te kijken dan onze neus lang is, verder te denken dan het overduidelijke en linken te leggen naar ons eigen leventje, om het zo meer inhoud en diepgang te geven.

* Een overzicht van alle uitstappen vindt u op deze website bij "Schoolreglement > Kostenbijdrage".

Proeven van kunst en cultuur

Kunst en cultuur hebben een belangrijke plaats in onze school. We vinden het belangrijk dat onze kinderen kunnen proeven van verschillende kunstvormen en daartoe bieden we ook ruime kansen. Natuurlijk zijn er de lessen muzische opvoeding, waarin we dans, muziek, beeldend werken en drama op een evenwichtige manier aan bod laten komen en we vaardigheden en kennis stelselmatig uitbouwen. Muzisch werken betekent ook creëren én beschouwen. Daarom vind je in onze gangen en lokalen en op de speelplaats ook heel wat werken uitgestald. Van reproducties van beroemde kunstwerken tot het eigen werk van de leerlingen. Want kunst en cultuur zijn er ook om van te genieten ...

Daarom zijn er ook de 'cultuurpikuren' waarbij we er op uit trekken om te genieten van kunst en cultuur of waarbij we externen naar de school halen voor een boeiende en inspirerende workshop. Sowieso werken we nauw samen met heel wat partners om ons aanbod te verrijken en versterken. Denk maar aan CC Het Gasthuis, de bib, het stadsmuseum en tal van organisaties die workshops aanbieden voor leerlingen en leerkrachten. En dan zijn er ook nog de 'extraatjes' die we zelf verzorgen, zoals muziek op vrijdag (door de zesdeklassers), het schoolorkest en -koor, de dansjes die we met alle kinderen leren in het kader van het jaarthema en vieringen, ...

Er valt op Bekaf dus heel wat te beleven op muzisch vlak! Meer weten over onze visie en werking rond muzische opvoeding? Kijk op deze website dan zeker ook eens bij "Onze school > Visie".

Fit en gezond

Tijdens de lessen bewegingsopvoeding proberen we al van in het instapklasje al de spontane bewegingsdrang van de leerlingen te stimuleren. We streven er naar om onze kinderen van in de basisschool een positieve ingesteldheid tegenover bewegen en sport mee te geven. En naast een gezonde en sportieve ontplooiing streven we o.a. ook volgende doelstellingen na:

- ontwikkeling van de psycho-motoriek, noodzakelijk bij het leren rekenen, lezen en schrijven
- ritmische opvoeding en zin voor expressiviteit en creativiteit
- sociale vorming met focus op verantwoordelijkheidszin, respect en fair play

Om onze leerlingen met zoveel mogelijk verschillende activiteitsdomeinen kennis te laten maken, beperken we ons niet alleen tot de lessen bewegingsopvoeding. Zo gaan we al vanaf de tweede kleuterklas zwemmen (maandelijks in de kleuterschool - tweewekelijks in de lagere school). We nemen ook regelmatig deel aan buitenschoolse sportevenementen zoals de SVS-tornooien. Maar evengoed organiseren we middagsport op school en kunnen onze leerlingen zich tijdens de speeltijden natuurlijk altijd uitleven op de ruime speelplaats die voorzien is van tal van sportvelden.