Kostenbijdrage

In onderstaand document vindt u vanaf 1 september van het lopende schooljaar de bijdrageregeling met daarin per leeftijdsgroep / leerjaar een overzicht van de te verwachten schoolkosten tijdens het lopende schooljaar en de prijzen van de diensten die we vrijblijvend aanbieden. Meer info over de betaling vindt u in de begeleidende brief vooraan in het document.

Kostenbijdrage1920.pdf