Kostenbijdrage

In onderstaand document vindt u vanaf 1 september van het lopende schooljaar de bijdrageregeling met daarin per leeftijdsgroep / leerjaar een overzicht van de te verwachten schoolkosten tijdens het lopende schooljaar en de prijzen van de diensten die we vrijblijvend aanbieden. Meer info over de betaling vindt u in de begeleidende brief vooraan in het document.

KV.pdf

K1.pdf

K2.pdf

K3.pdf

1e leerjaar.pdf

2e leerjaar.pdf

3e leerjaar.pdf

4e leerjaar.pdf

5e leerjaar.pdf

6e leerjaar.pdf