Leefregel

Hieronder kan u de leefregel raadplegen. Het zijn de algemene regels en afspraken die onze kleuters en kinderen van de lagere school moeten naleven. Daarnaast zijn er natuurlijk nog wel klasafspraken, maar die bepaalt elke leerkracht voor de eigen klas, samen met zijn of haar kinderen.

Leefregel basisschool.pdf