Schoolreglement

Hieronder vindt u ons schoolreglement. Er is wettelijk bepaald dat een kind alleen ingeschreven kan worden of blijven in de school mits de goedkeuring ervan door de ouders.

Heeft u vragen of opmerkingen bij het schoolreglement, gelieve dan contact op te nemen met de school.

Schoolreglement 2019-2020.pdf