Basisschool Bekaf

Schoolorganisatie

Hier vind je alle informatie terug over onze schoolorganisatie. Hoe organiseren we onze klassen? Met wie werken we samen? Wanneer werd onze school doorgelicht?

Schoolorganisatie
Organigram
Indeling van de klassen
Doorlichting

Organigram

Hoe we onze school organiseren vindt u kort samengevat in dit overzicht:

Indeling van de klassen

In onze school hanteren we het jaarklassensysteem. Dat betekent dat de kleuters per leeftijdsgroep worden ingedeeld (2,5-jarigen / 3-jarigen / 4-jarigen / 5-jarigen) en dat we de lagere school indelen in 6 leerjaren.

Als er meerdere klassen ingericht worden in een leerjaar, trachten we steeds te zorgen voor heterogene en evenwichtig samengestelde klasgroepen.

Dat betekent dat we bij de samenstelling onder andere rekening houden met:

  • een evenwichtige verdeling van jongens en meisjes
  • de talenten van de kinderen enerzijds
  • de zorgvragen die sommige kinderen hebben anderzijds
  • uitgesproken relaties tussen kinderen (positief/vriendschappelijk of net negatief) die een bepalende rol kunnen spelen in de groepscohesie of in de samenwerking tussen die kinderen
  • een zo gelijk mogelijke verdeling in aantal leerlingen tussen de klassen
  • ...

Deze verdeling is het werk van alle leerkrachten van de betrokken leeftijdsgroep of het betrokken leerjaar (dus ook leerkrachten zorg, L.O., godsdienst...) in samenspraak met de directie.

In de instapklas starten alle nieuwe jongste kleuters in klas KVA. Zodra de tweede instapklas wordt ingericht vullen we beide klassen na elke instapdatum aan. Aan het einde van het schooljaar volgt een herverdeling met het oog op de overgang naar de eerste kleuterklas volgens de eerder beschreven criteria.
Verder is een herverdeling voorzien bij overgang 3de kleuterklas naar 1ste leerjaar, 2de naar 3de leerjaar, 4de naar 5de leerjaar.
Soms is een extra herverdeling nodig wanneer er bij de overgang tussen schooljaren naar meer of minder klasgroepen wordt gegaan.

De herverdeling wordt in de maand juni door de betrokken leerkrachten van de klassen waarin de kinderen op dat moment zitten en de leerkrachten van het voorgaande schooljaar besproken: zij kennen de kinderen het best. Hun voorstel wordt voorgelegd aan de directie en gemotiveerd.
Indien de directie akkoord gaat, is de herverdeling definitief. Zo niet wordt de verdeling opnieuw gemaakt tot we komen tot de beoogde heterogene en evenwichtige klasgroepen.

Bij overgang gebeurt het toewijzen van een klasgroep aan een leerkracht in regel bij loting. We zijn overtuigd van de kwaliteiten en pedagogische kracht van al onze personeelsleden, dus vinden we ook niet dat dit een item mag zijn bij het toewijzen van klassen, temeer daar door de sterke parallelwerking aan alle kinderen een gelijkwaardig leerprogramma wordt aangeboden.

Een overzicht van de herverdeling met de toewijzing aan de leerkrachten wordt eind juni aan de kinderen en ouders bezorgd. We roepen de ouders op om hun kind positief te begeleiden bij deze overgang en vooral oog te hebben op de voordelen en de nieuwe (leer)kansen die een herverdeling biedt.

Doorlichting

Maart 2020 werd onze school doorgelicht. U kan het verslag raadplegen via deze link