Basisschool Bekaf

Wie is wie

Samen maken we school. Maak kennis met ons gedreven en gemotiveerd schoolteam, de leerlingenraad, de schoolraad en het Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB).

Wie is wie

Schoolteam

Directie

Beleidsteam

Juf Debby
Kleuterschool

Juf Debby

Juf Helga
Lagere school

Juf Helga

Zorg

Juf Debby
Coördinator kleuterschool

Juf Debby

Juf Karen
Coördinator lagere school

Juf Karen

Juf Sara
Kleuterschool

Juf Sara

Juf Ria
1ste graad

Juf Ria

Juf Ann
2de graad

Juf Ann

Juf Jo
5de leerjaar

Juf Jo

Juf Nele
6de leerjaar

Juf Nele

Secretariaat

Juf Ellen
Administratief medewerker

Juf Ellen

secretariaat.basisschool@sjca.be
Juf Tine
Administratief medewerker

Juf Tine

Juf Evelien
Administratief medewerker

Juf Evelien

ICT

Juf Hilde
ICT-coördinator

Juf Hilde

Kleuterschool

Juf Sofie
Instapklas

Juf Sofie

Juf Kathleen
K1A

Juf Kathleen

Juf Els
K1B

Juf Els

Juf Nancy
K2A

Juf Nancy

Juf Kristien
K2B

Juf Kristien

Meester Ruben
K3A

Meester Ruben

Juf An
K3B

Juf An

Juf Annelies
K3C

Juf Annelies

Lagere school

Meester Joris
1A

Meester Joris

Juf Annelies
1B

Juf Annelies

Meester Lieven
1C

Meester Lieven

Juf Ilse
2A

Juf Ilse

Juf Sara
2A

Juf Sara

Meester Gerald
2B

Meester Gerald

Meester Jan
2C

Meester Jan

Juf Hilde
3A

Juf Hilde

Juf Nele
3A

Juf Nele

Juf Griet
3B

Juf Griet

Juf Karen
3C

Juf Karen

Juf Sara
3C

Juf Sara

Juf Sophie
4A

Juf Sophie

Juf Kim
4A

Juf Kim

Meester Kris
4B

Meester Kris

Juf Helga
4C

Juf Helga

Juf Karen
4C

Juf Karen

Juf Kelly
5A

Juf Kelly

Meester Gert
5B

Meester Gert

Juf Isabel
5C

Juf Isabel

Juf Sara
5C

Juf Sara

Meester Johan
6A

Meester Johan

Juf Karolien
6B

Juf Karolien

Juf Nele
6B

Juf Nele

Meester Gert
6C

Meester Gert

Godsdienst

Juf Kim
1ste, 2de en 3de leerjaar

Juf Kim

Juf Katia
4de, 5de en 6de leerjaar

Juf Katia

L.O.

Juf Lief
Kleuterschool en 1ste leerjaar

Juf Lief

Meester Gert
Lagere school

Meester Gert

Leerlingenraad

Wij zijn een grote school en vinden het belangrijk dat alle leerlingen hun ideeën en bezorgdheden kwijt kunnen. Daarom organiseren we onze leerlingenraad aansluitend op de refterbeurt voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar. Dit doen we 3 keer per schooljaar.

De leerlingenraad vertrekt vanuit een hulpvraag uit de personeelsvergadering naar de leerlingen toe of omgekeerd.

Als we samen tot een oplossing komen, worden de leerlingen op het einde van het schooljaar beloond met een duurzame verbetering in de schoolomgeving. Iets waar ze zelf nood aan hebben.

De leerlingen mogen hun vragen of ideeën in de ideeënbus steken.

Schoolraad

In onze school is ook een schoolraad actief. De schoolraad bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) met elk 3 leden, aangevuld met de directeur, een vertegenwoordiger van het schoolbestuur en een voorzitter. De voorzitter is extern.

De schoolraad heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. De bevoegdheden van de schoolraad en de wijze waarop leden kunnen toetreden staat beschreven in het huishoudelijk reglement.

Contactgegevens van één of meerdere leden kan u verkrijgen via ons secretariaat (016 55 11 34 of secretariaat.basisschool@sjca.be).

Schoolraad

Huishoudelijk reglement

CLB

Elke school werkt samen met een Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB.

Zowel de school als het CLB streven naar het welzijn van jouw kind, op elk vlak en in alle omstandigheden.

Wij werken samen met Vrij CLB Brabant Oost, vestiging Aarschot.

Contactgegevens:

  • Adres: Bekaflaan 63 te 3200 Aarschot
  • Mail: info-aarschot@vrijclbbrabantoost.be
  • Tel.: 016/56 72 39

In het schoolreglement vindt u meer hierover.